Ekenäs Manskör r.f.

Körbild 1.5.2018

 


KOM MED I VÅR KÖR! Det är nu statistiskt ”bevisat” att körsångare;

  • mår bättre
  • lever längre
  • är gladare
  • sover bättre
  • har bättre självförtroende
  • har en röst som håller bättre i arbetet etc.

Om du vill komma i åtnjutande av dessa själsliga och kroppsliga egenskaper och mycket till, kan du ansluta dig till Ekenäs Manskör. Dessutom får du därvid även fin samvaro med sångarkamrater, får uppleva och skapa sång, vara med om körresor inom och utom landets gränser, delta i trevliga fester m.m. Att sjunga i kör är en engagerande fritidssysselsättning.

Ekenäs Manskör har uppträtt med flere olika projekt, t.ex. Dan Andersson, Bellman, Evert Taube vilka haft mycket god publikframgång. Vi har gjort sångarresor bl.a. till Nordic-Baltic Male Choir Festival i Tartu och körfestival i Prag.

Ta kontakt med körens ordförande Mårten Johansson, 040-5017245, moejohansson52@gmail.com, sekreterare Fredrik Spring 050-3371818, fredrik.spring@gmail.com eller dirigent Macke Söderström  045-6738002, murclan@hotmail.com