• 14.12.2013 kl 13.00 - Julsånger vid julmarknaden i Ekenäs

  • 1.12.2013 kl 19.00 - Adventskonsert med Hangö Manskör i Ekenäs kyrka

  • Ekenäs och Hangö manskörer i Ekenäs kyrka
  • 28.11.2013 kl 19.00 - Adventskonsert med Hangö Manskör i Hangö kyrka

  • 1.5.2013 kl 13.00 - Första majkonsert i Stallörsparken, Ekenäs


Vivi Nybäck  -  Ekenäs Manskörs "Ljuva flicka 2013 i Pehr-Erik Malmbergs famn

  • 20.4. 2013  - Vårkonsert i Snåresalen i Ekenäs

  • 6.4.2013 - Vårkonsert på Söderlångvik gård